Oudervereniging
Het doel van de vereniging is volgens de formulering in haar statuten:

'de belangen van de schoolgemeenschap het Montessori Lyceum Herman Jordan te behartigen voor zover de ouders hiertoe in het geheel van de school een bijdrage kunnen leveren'.

Alle ouders/verzorgers van leerlingen zijn lid van de vereniging. De vereniging heeft een door en uit de leden gekozen bestuur. Om het doel te kunnen nastreven is goede communicatie nodig. Binnen de school bestaat er een ingenieus netwerk waarvan de oudervereniging deel uitmaakt. Ouders kunnen hieraan deelnemen door de avonden voor ouders bij te wonen. Ter versterking van de communicatie worden ouders per groep vertegenwoordigd door de door hen gekozen contactouders. Het bestuur van de oudervereniging organiseert van tijd tot tijd bijeenkomsten voor ouders waarbij vergaderingen met de contactouders een speciale plaats innemen. Meer informatie over de contactouders vindt u op de contactouderpagina. De lijst met contactouders staat op deze pagina.

Om het contact met de schoolleiding levend te houden vergadert het bestuur regelmatig met een vertegenwoordiging van de schoolleiding. Ook is er geregeld contact met de ouders die deel uitmaken van de medezeggenschapsraad. Zij zijn tevens lid van het bestuur van de oudervereniging en wonen de bestuursvergaderingen bij. Het bestuur van de oudervereniging bespreekt de ontwikkelingen op deze school. Daarnaast worden ook de landelijke ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs gevolgd. Van tijd tot tijd stimuleert en organiseert het bestuur discussies over onderwerpen die bij vele ouders in de belangstelling staan.

Voor het lopende schooljaar zijn de belangrijkste aandachtspunten van de OV samengevat in de Focusnotitie.

Lees meer

Het bestuur werkt mee aan het uitgeven van de Jordan Digitale Lyceumbrief, die als een belangrijk communicatiemiddel naar ouders functioneert. Enkele bestuursleden zitten in de redactie.

E-mailadres oudervereniging: klik hierzoeken
Nieuws (ouders)
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort