Hoofdstuk 5: Absentie & te laat komen

Wat zijn de regels als leerlingen afwezig zijn of te laat in de les komen?

Inhoud

5.1 Uitgangspunten

De school hanteert de volgende uitgangspunten:

 • Je volgt alle lessen en bent alle eerste keuzes (ook als je het eerste uur vrij bent) op school aan het werk.
 • Als je ziek bent, laat je je door een van je ouders of verzorgers voor 8.30 u. telefonisch ziekmelden. Als je weer beter bent, lever je een absentiekaart in. Klik hier voor op de absentiekaart  .  Je ouders kunnen je ook beter melden door een e-mail te sturen naar: absentie@hermanjordan.nl
 • Afspraken met dokter, tandarts of orthodontist maak je zoveel mogelijk na 3 uur. Lukt dat niet, meld je dan vooraf bij de absentiebewaker af met het afspraakkaartje of met een absentiekaart. Graag duidelijk voor- en achternaam van het kind invullen.
 • Ben je om een andere reden verhinderd (bijvoorbeeld vanwege een open dag, een rij-examen of een bruiloft) lever dan vooraf een absentiekaart in.
 • Als je tijdens de lesdag ziek wordt, meld je je af bij de absentiebewaker. Deze belt, voor je naar huis gaat, je ouders voor toestemming. Je krijgt een absentiekaart mee.
 • Tip voor ouders: zet telefoonnummer van school in uw mobiel, zodat u ziet als er iemand van school belt of heeft gebeld.
 • De absentiekaart of briefje van de ouders moet uiterlijk de volgende schooldag voor aanvang van de lessen ingeleverd zijn in de postbus in de staula. Let op: absentiekaart of briefje te laat inleveren, betekent terugkomen.
5.2 Te laat komen

Voor leerlingen die niet op tijd in de les zijn, zijn de volgende regels van kracht:

 • Voor het eerste lesuur geldt: wie te laat is, maar voor 8.50 uur binnenkomt, mag met een pasje de les nog in. Zorg ervoor dat je bij binnenkomst de les zo min mogelijk verstoort. Je meldt je de volgende dag om 8.00 uur.
 • Als je later bent dan 8.50 uur, dan mag je niet meer de les in. Je gaat in de staula of D-gang aan het werk en meldt je de volgende dag om 8.00 uur bij de absentiebewaker.
 • Voor de overige lesuren geldt: wie te laat is, gaat naar de les. De docent meldt via de absentieregistratie dat de leerling te laat is. De volgende dag meld je je om 8.00 u. bij de absentiebewaker.Kom je niet zonder geldige reden terug, dan moet je je twee dagen om 8.00 uur melden.
 • Wie naar het oordeel van de conciërge buiten zijn schuld te laat is, hoeft zich de dag erna niet om 8.00 te melden. Ouders die voorzien dat hun kind om een geldige reden te laat is of was, kunnen een briefje meegeven. Het briefje van de ouders moet uiterlijk de volgende schooldag voor aanvang van de lessen ingeleverd zijn in de postbus in de staula. Let op: absentiekaart of briefje te laat inleveren, betekent terugkomen.
5.3 Sancties

De school hanteert de zogeheten 3,6,9-maatregel. Bij drie absenties krijgt de leerling een waarschuwing van de absentiebewaker. Bij zes absenties wordt een brief naar huis gestuurd. Bij negen absenties wordt de leerplichtambtenaar ingelicht. De mentor wordt over elk van deze stappen ingelicht. Vanaf zes absenties wordt ook de coördinator verwittigd. Een overzicht van de sancties voor ongeoorloofde afwezigheid en te laat komen:

 • Wie zonder bericht een les (of verplichte keuze) afwezig was, krijgt via magister bericht van afwezigheid. Je meldt je de dag na je absentie om 15.00 uur in de D-gang en blijft tot 16.30 u. na.
 • Wie zich niet meldt, wordt in een les door de absentiebewaker benaderd. Blijkt er inderdaad sprake van een ongeoorloofde absentie, dan wordt een sanctie opgelegd. De sanctie bestaat uit een of meer keer nablijven van 15.00 tot 16.30 u. De absentiebewaker bepaalt mate en moment van de sanctie.
 • Bij de derde keer ongeoorloofd absent en/of te laat volgt een gesprek met coördinator dan wel absentiebewaker.  In dat gesprek komen oorzaken en remedie aan bod.
 • Bij de zesde keer ongeoorloofd absent en/of te laat wordt een brief naar huis gestuurd. Die brief verzoekt ouders om serieus met hun kind de reden van de absenties te bespreken, teneinde melding bij de leerplichtambtenaar te voorkomen.
 • Bij de negende keer ongeoorloofd absent en/of te laat wordt melding bij de leerplichtambtenaar gedaan.
 • Als daarna blijkt dat er geen verbetering is bereikt, kan de schoolleiding besluiten je van school te verwijderen.
 • In bijzondere situaties kan de schoolleiding alternatieve sancties opleggen.
5.4 Melding bij leerplichtambtenaar

Als een leerling negen maal ongeoorloofd absent of te laat is, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. In eerste instantie zal deze het gesprek met ouders en leerling aangaan om naar oplossingen te zoeken. Bij aanhoudend ongeoorloofd verzuim kan de leerplichtambtenaar besluiten een boete op te leggen.

5.5 Luxe verzuim

Soms vragen ouders of hun kind vrij kan krijgen voor een vakantie of  een dagje uit. Dit heet luxe verzuim. De Leerplichtwet stelt strikte eisen aan dit luxe verzuim. Sowieso moet een verzoek om luxe verzuim  tien weken van tevoren schriftelijk bij de coördinator van de jaarlaag  van uw kind worden ingeleverd. Deze kan verlof  "vanwege gewichtige  omstandigheden" goedkeuren, bijvoorbeeld als het gaat om het bijwonen  van het huwelijk of de begrafenis van een eerstegraads bloedverwant.  In veel andere gevallen verbiedt de wet echter luxe verzuim. Zo mag de  school geen vrij geven: om familie in het buitenland te bezoeken, om een huwelijksfeest over de grens bij te wonen, om  verkeersdrukte rond vakanties te vermijden, om familievakantie onder schooltijd te houden of om deel te nemen aan sportevenementen.zoeken
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort