Hoofdstuk 4: Indeling van het schooljaar

Hoe is een schooljaar van het Jordan opgebouwd?

Inhoud

4.1 Pensumindeling

Een schooljaar omvat ongeveer 38 schoolweken die zijn verdeeld over vier perioden (we spreken ook wel over vier 'pensa') van circa acht weken. Deze indeling correspondeert met de verdeling van de leerstof in het pensumboekje dat elke leerling in het begin van het jaar krijgt uitgereikt. Na iedere periode vinden leerlingenbesprekingen plaats en krijgt de leerling een verslag waarin hun vorderingen en niveau worden aangegeven. De leerling krijgt zo een zekere structuur aangeboden die het hem makkelijker maakt tot een aanvaardbaar eigen tempo te komen.
Voor de indeling van de pensa zie het jaarrooster.

4.2 Vakanties

De vakanties worden deels door de overheid voorgeschreven en deels door de school bepaald in overleg met de andere scholen in de regio Zeist. Buiten de vastgestelde schoolvakanties kan slechts in zeer bijzondere gevallen verlof worden gegeven.
Een overzicht van de vakanties is ook te vinden als pdf-bestand.

Schooljaar 2016 - 2017

Van

tot en met

Herfstvakantie

zaterdag 17 oktober 2016

zondag 23 oktober 2016

Kerstvakantie

zaterdag 24 december 2016

zondag 8 januari 2017

Krokusvakantie

zaterdag 27 februari 2017

zondag 5 maart 2017

Tulpvakantie

zaterdag 15 april  2017

zondag 30 april 2017

Bevrijdingsdag

vrijdag 5 mei 2017

zondag 7 mei 2017

Hemelvaart

donderdag 25 mei 2017

zondag 28 mei 2017

Pinkesteren zaterdag 3 juni 2017
maandag 5 juni 2017

Zomervakantie

zaterdag 8 juli 2017

Zondag 20 augustus 2017

Vrije dagen leerlingen

maandag 23 januari 2017

Slotweek

ma 3 juli t/m vrij 7 juli 2017

boeken inleveren en diploma-uitreiking vinden plaats  in slotweek.


4.3 Jaaragenda

Raadpleeg regelmatig de jaaragenda op onze website.
We streven ernaar deze wekelijks te actualiseren: zichtbaar wordt gemaakt welke nieuwe items aan de agenda zijn toegevoegd (in ROOD) en welke zijn vervallen (DOORGESTREEPT).
zoeken
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl