Hoofdstuk 17: Diversen

Tot slot van dit schoolboekje nog wat praktische informatie over onder andere: kluisjes, ouderbijdrage en dergelijke.Inhoud

17.1 Gezonde kantine

Onze school beschikt over een kantine. We streven ernaar zoveel mogelijk verantwoorde producten aan te bieden. De kantine is dagelijks open in de beide pauzes. In de grote pauzes zijn er vers belegde broodjes te verkrijgen. Achter de balie verzorgen leerlingen met ondersteuning van de conciërges de uitgifte van etenswaren.  Naast de kantine zijn er ook twee verschillende automaten die een groot deel van de dag beschikbaar zijn. Er is een automaat voor dranken en een automaat voor etenswaren. In deze automaten zijn ook verantwoorde producten te verkrijgen

17.2 Leerlingenkastjes

Voor het opbergen van jassen, tassen, boeken etc. kunnen de leerlingen op school een kastje huren. De huur bedraagt € 5 per jaar. De leerling ontvangt dan een hangslot waarvoor een borgsom gevraagd wordt van € 17,50.
Het (ver)huren van de kastjes loopt via conciërge Joop Banda.
Leerlingen die al een kastje hebben, kunnen onmiddellijk ná de zomervakantie de huur verlengen. Indien er géén bericht van verlenging of opzegging wordt ontvangen, gaat het slot uit het kastje. De betaalde borg vervalt dan en het kastje komt ter beschikking van een andere leerling.

 

17.3 Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage stelt de school mede in staat invulling te geven aan het bijzondere karakter van de school. De extra middelen worden besteed om de identiteit van de school gestalte te geven en kunnen worden ondergebracht in drie rubrieken.

 • zelfwerkzaamheid
  Om het mogelijk te maken dat onze leerlingen zelfstandig en in eigen tempo kunnen werken moeten de docenten in aanvulling op de schoolboeken veel extra materiaal maken voor de leerlingen in de vorm van bijvoorbeeld studiewijzers, proeven en extra toelichting op de lesstof.
  Het Jordan investeert ook extra in ICT om de zelfwerkzaamheid te ondersteunen. In de leslokalen en de mediatheek zijn zoveel mogelijk werkplekken gecreëerd, waarop alle mogelijke programma's voor de leerling beschikbaar zijn. Voor het onderhoud van dit computernetwerk is een fulltime systeem- en netwerkbeheerder noodzakelijk. Extra inzet van personeel in de mediatheek maakt het mogelijk om maximaal van die voorziening gebruik te maken. Vooral voor een regionale school, waarbij leerlingen niet altijd gemakkelijk toegang hebben tot gemeentelijke bibliotheken, is dit van groot belang.
 • begeleiding
  Op het Jordan kennen we voor alle leerlingen een individueel mentoraat. Dit individueel mentoraat komt bovenop het meer gebruikelijke groepsmentoraat in de onderbouw en de begeleiding van specifieke ondersteuning in de bovenbouw (zoals loopbaan oriëntatie). Het groepsmentoraat in de eerste twee leerjaren is met twee mentoren per klas ook uitgebreider dan op veel andere scholen. Het persoonlijk mentoraat met wekelijkse werkbesprekingen van de studievorderingen vergt een extra inzet van docenten. Het is een kernpunt in de filosofie van onze school dat de leerlingen bij zijn ontwikkeling tot zelfstandigheid individueel en intensief wordt begeleid. Het mentoraat wordt dan ook regelmatig geëvalueerd en via scholing en andere activiteiten wordt de kwaliteit bewaakt
 • bijzondere schoolactiviteiten
  In ons programma hebben we voor de onderbouw jaarlijks een kampweek ingeroosterd. De inrichting van de kampen doet recht aan principes van keuzevrijheid, aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen en dergelijke. Voor de vierde klassen  is tijdens dezelfde week een talenreis in het programma opgenomen. De kosten worden vanuit de kampcommissie gemonitord en steeds wordt gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden zonder het gewenste karakter van de kampen en talenreis geweld aan te doen. Daarnaast kennen we voor alle klassen,  behalve de eindexamenklassen,  een projectweek waarin bijzondere activiteiten worden georganiseerd, zoals de brugklasmusical, vakoverstijgende projecten (3e, 5V), stages (2e + 4H en 4V).
  Voor deze bijzondere activiteiten worden materiële kosten gemaakt (vervoer, overnachtingen) en er worden externe deskundigen/docenten ingehuurd (dramadocenten, sprekers). Verder worden extra kosten gemaakt voor het organiseren van deze evenementen.  De extra organisatie brengt extra docentinspanningen met zich mee, bovenop de reguliere begeleiding van de leerlingen.

  17.4 Financiële controle vrijwillige ouderbijdrage

  Het toezicht op de vrijwillige ouderbijdrage is onderdeel van de algehele financiële controle. Jaarlijks worden een begroting en een jaarrekening opgesteld waarin de inkomsten en uitgaven worden gesplitst naar overheid en ouders. Deze worden ter instemming voorgelegd aan de MR.
  De oudergeleding in de MR laat zich voor wat betreft de inzet van de vrijwillige ouderbijdrage adviseren door de oudervereniging. De besteding van de ouderbijdrage vormt tevens onderdeel van de jaarlijkse accountantscontrole.

  17.5 Draagkracht

  De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. Bovendien houden we rekening met het aantal kinderen. Op die manier hoeft de ouderbijdrage hopelijk geen beletsel te zijn voor ouders.

  17.6 Tegemoetkoming studiekosten

  Voor leerlingen tot 18 jaar ontvangen de ouders/verzorgers kinderbijslag. Afhankelijk van het inkomen is het mogelijk een tegemoetkoming in de studiekosten te ontvangen.
  Leerlingen van 18 jaar en ouder komen in aanmerking voor een basistoelage VO18+ (onafhankelijk van het ouderlijk inkomen) en een tegemoetkoming in de overige studiekosten (afhankelijk van het ouderlijk inkomen). Drie maanden van tevoren aanvragen.
  Onze decaan heeft voor het aanvragen van een tegemoetkoming studiekosten en voor de studiefinanciering formulieren in voorraad.

  17.7 Gebouw en omgeving

  We zijn als school in de gelukkige omstandigheid dat we over een goed gebouw beschikken in een aantrekkelijke omgeving. In het gebouw is er ruimte voor allerlei activiteiten naast de gewone lessen: muziekavonden, films, bonte avonden, toneel en feesten.
  Voor dit alles beschikken we over de nodige uitrusting. We verwachten wel van alle leden van de schoolgemeenschap dat ze helpen dit gebouw, onze ruimte, in goede staat te houden. Slijtage is acceptabel, maar vernielingen of moedwillige beschadigingen zijn onverteerbaar.
  Wat voor binnen geldt, geldt ook voor buiten. De beplanting in ons 'park' kan best een stootje hebben, maar is niet bestand tegen al te ruw optreden. 'Zorg voor de omgeving' is een Montessoriaans uitgangspunt. We hopen dat een ieder in deze zorg deelt. Heel simpel, iedereen kan helpen door eigen rotzooi (bekertjes, zakjes, proppen,...) in de aanwezige vuilnisbakken te gooien. Het is voor de meesten van ons beslist aantrekkelijk in een opgeruimd en niet vervuild gebouw te werken.

  17.8 Persoonsregistratie en Privacy

  In verband met de Wet op de Persoonsregistraties melden wij de ouders/verzorgers dat de persoonsgegevens van uw kind die de school verplicht is aan de gemeente te verstrekken, deel zullen uit maken van een door de gemeente bij te houden leerlingenregister. U heeft het inzagerecht in deze registratie.

      zoeken
   Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
   Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
   sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort