Hoofdstuk 11: Het verslag
Door middel van een verslag rapporteert de school vier maal per jaar over de vorderingen van leerlingen.

Inhoud

11.1 Leerlingbesprekingen

Vier keer per jaar bespreken de docenten de vorderingen van hun leerlingen. De docenten gaan na hoe de leerling qua tempo en niveau heeft gewerkt. Aandacht is er ook voor zijn werkhouding, de omgang met medeleerlingen en zijn welbevinden.
Zo nodig worden bijzondere omstandigheden van de leerling bij de beraadslagingen betrokken. Wanneer docenten niet tevreden zijn, proberen zij een strategie te bedenken ter verbetering.
De mentor van de leerling heeft de taak om de conclusies van de vergadering met de leerling te bespreken en via het verslag aan de ouders over te brengen. In ernstige gevallen zal de schoolleider of coördinator van de betrokken jaarlaag (die als voorzitter van de leerlingbespreking fungeert) een speciale brief schrijven waarin de zorg van de docenten duidelijk tot uitdrukking komt.

11.2 Verslag

Na elke pensum gaat er een verslag naar huis. Een verslag bevat gegevens over de individuele pensumstand ('ip') (hoever de leerling is gevorderd in de leerstof) en de pensumstand in de les ('pidl') (hoever de leerling had kunnen zijn).
Naast bovengenoemde gegevens schrijft de mentor een commentaar op de wijze waarop de leerling de afgelopen periode heeft gewerkt. Wanneer daartoe aanleiding is, wijst hij op specifieke leer- of gedragsproblemen en draagt hij suggesties ter oplossing aan.
Ook vakdocenten schrijven regelmatig  lof dan wel aansporing op het verslag.
Het verslag is niet alleen bedoeld voor de ouders, maar ook als feedback voor de leerling. Het verslag vermeldt ook het aantal gemiste lessen.
Na administratieve afhandeling - die enkele dagen duurt - krijgt de leerling het verslag mee naar huis. In de eerste en de tweede klas werken we dit jaar met een geheel digitaal verslag. 
Kopieën van de eerste verslagen en het eindverslag worden opgestuurd naar de basisschool waarvan de leerling afkomstig is.

11.3 Ouderspreekuur

Na de leerlingenbesprekingen wordt telkens een ouderspreekuur georganiseerd, hetzij in de vorm van een vakdocent-ouderspreekuur, hetzij in de vorm van een mentor-ouderspreekuur. Ze vinden plaats in de tweede of derde werkweek na de leerlingenbesprekingen.
Raadpleeg hiervoor de jaaragenda.
Voor het mentor-ouderspreekuur kunnen ouders een afspraak van 10 minuten maken met de mentor van hun kind. Op de twee docent-ouderspreekuren kunnen de ouders overleggen met de vakdocenten van hun kind in 'zeven-minuten-gesprekken'.
De ouders krijgen een mail toegestuurd na ontvangst van het verslag waarin de aanmelding voor en de praktische organisatie van de ouderavond wordt toegelicht.  Het aanmelden gaat via Magister.zoeken
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort