Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen

Het Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist is een middelbare school voor havo en vwo. We hebben een relatief kleine school met ongeveer 900 leerlingen. Zij komen uit alle windstreken: van Bilthoven tot Wijk bij Duurstede en van Utrecht tot Driebergen. Meer dan de helft van onze leerlingen komt niet van een montessoribasisschool. Je hoeft dus echt geen montessori-achtergrond te hebben!
De onderbouw van het Jordan kent twee stromen. We hebben specifieke vwo-klassen en we hebben brugklassen havo/vwo.
Deze h/v-stroom kent een driejarige brugperiode. Desgewenst wordt pas aan het eind van die drie jaar de keus tussen havo of vwo gemaakt.

 

Oorsprong

De school is in 1945 opgericht door Herman Jordan. Hij vond het, zo vlak na de oorlog, tijd voor een ander soort onderwijs. Hij baseerde zijn ideeën voor zijn nieuwe school op die van Maria Montessori. In haar methode gaat zij uit van de leergierigheid en zelfstandigheid van kinderen. Ze moesten uitdaging krijgen, maar wel binnen een gestructureerde omgeving. Natuurlijk past montessorionderwijs zich steeds aan aan de veranderende tijd, maar nog altijd vinden we verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, uitdaging en structuur heel belangrijk op het Jordan. We willen onze leerlingen niet alleen opleiden om hun diploma te halen op hun eigen niveau, maar we willen er met ons onderwijs ook voor zorgen dat zij zich ontwikkelen tot initiatiefrijke, sociale en kritische mensen.

 

Het gebouw

Het schoolgebouw is overzichtelijk van opzet. Je zult er niet zo snel verdwalen. Onze leerlingen werken hier met elkaar, maar ook met hun docenten samen. Het gebouw staat aan de rand van Zeist op een bosrijk terrein.

Naast de vaklokalen heeft het Jordan een grote, moderne mediatheek, waarin veel boeken, luisterboeken, kranten, tijdschriften, cd’s en dvd’s te vinden zijn. Daarnaast hebben we achter de school een groot sportveld. Zodra het weer het toelaat, worden hier de gymlessen gegeven.

Muziek en Beeldende Vorming krijg je in een van onze gloednieuwe vaklokalen.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Op het Jordan vinden we een goede persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk als een succesvolle studie. Daarom zijn de vakken muziek, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding bij ons heel belangrijk. Bij deze vakken leer je namelijk niet alleen maar met je hoofd te werken, maar ook met je hart en je handen. Door de combinatie hoofd, hart en handen ontwikkel je je op alle vlakken, leer je creatief te denken en houd je plezier in het leren. Zie ook in het filmpje hieronder.


Extra uitdaging

Juist omdat we persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk vinden, bieden we leerlingen extra uitdaging. Zo krijgen bovenbouwleerlingen extra Engels. De leerlingen die dat willen, kunnen vervolgens meedoen aan het Cambridgecertificaat. Dat is een diploma waarmee je ook in Engeland of Amerika kunt studeren.

          Een ander voorbeeld van extra uitdaging is JordanExact. Dat is een verdiepingsprogramma voor leerlingen uit 4 havo, 4 vwo, 5 vwo (en vanaf volgend jaar ook 6 vwo) die vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie leuk vinden.  Deze leerlingen krijgen elke week een JordanExact-uur om wat dieper in de stof te duiken, interessante proeven te doen of leuke excursies voor te bereiden.

De v-topklas
Het Jordan heeft een v-topklas voor leerlingen met een stevig vwo-advies (vergelijkbaar met een gymnasiumadvies).

Vergeleken met de h/v-klassen wordt in de v-topklas op een ander niveau lesggegeven: vwo-niveau in de v-topklas en havo/vwo-niveau in de h/v-klas. Bovendien hebben leerlingen uit de v-topklas een extra vak: onderzoeksvaardigheden (ov). Bij ov leren leerlingen onderzoeksvaardigheden in vakoverstijgende projecten. In het eerste jaar is er een vakopverstijgend project van de vakken Frans en geschiedenis (over de Franse revolutie), van de vakken Nederlands en Engels (over Cloggies & Pommies), van de vakken biologie en lichamelijke opvoeding (over energie en sport) en van de vakken wiskunde en aardrijkskunde (over gps). De leerlingen werken in groepjes van drie gedurende één periode aan één project. In elk van deze projecten staat een onderzoeksvaardigheid centraal (achteeenvolgens: vragen formuleren, plannen, ordenen gegevens, presenteren). In het tweede en derde leerjaar krijgen leerlingen uit de v-topklas een soortgelijk programma in onderzoeksvaardigheden.   

V-topleerlingen hebben eens per week twee uur achter elkaar ov. Dat gebeurt in de reguliere lestijd. Leerlingen uit de v-topklas hebben dus wekelijks twee lesuren minder voor de andere vakken  dan leerlingen uit de h/v-klassen. Ze hebben net zoveel lesstof, maar minder tijd. Dit betekent dat leerlingen uit de v-topklas meer schoolwerk buiten schooltijd moeten doen. 

Begeleiding

‘Help mij het zelf te doen’ is een belangrijk uitgangspunt op het Jordan. Je concentreert je dan ook niet alleen op de lesstof, maar je leert bij ons ook hoe je moet leren en hoe je het beste je huiswerk kunt plannen. Je wordt daarbij, zeker in de eerste jaren, heel goed begeleid door een persoonlijke mentor, met wie je iedere week een werkbespreking hebt. Deze mentor houdt goed in de gaten of je je aan je planning houdt, of je resultaten goed zijn en of jij je prettig voelt op onze school. Als hij zich zorgen maakt, zal hij dit uitgebreid met jou bespreken en zal hij ook contact opnemen met je ouders. Op die manier proberen we er altijd voor te zorgen dat het goed gaat met je schoolwerk en dat je je gelukkig blijft voelen.

 

Doordat je veel contact hebt met je mentor en je andere docenten, leer je hen al snel goed kennen, waardoor het makkelijker wordt om op hen af te stappen en hen vragen te stellen. Op die manier kunnen ze jou uitstekend begeleiden.

 

Klassenmentor

We besteden bovendien veel tijd en aandacht aan de opbouw van een goede leef- en werksfeer. In de eerste twee jaar van het Jordan heeft iedere klas twee mentoren. Zij zijn speciaal opgeleid om jou niet alleen goed onderwijs te geven, maar om van jouw nieuwe klas ook een fijne groep te maken, waarin jij je helemaal thuis kunt voelen. Zij leren jou daarnaast veel over werksfeer, studievaardigheden en de planning van je werk.

 

Jordansfeer
Op het Jordan is ruimte voor verschillen. Daardoor is de sfeer ontspannen en prettig. We hebben vertrouwen in elkaar en hebben respect voor anderen en de wereld om ons heen. Iedereen mag en kan zichzelf zijn en mag voor zijn mening uitkomen, zolang we een ander daar niet mee kwetsen.

 

Lessen, keuze-uren en huiswerk
Op het Jordan werk je volgens een vast lesrooster. Een les duurt altijd 65 minuten. De eerste les begint om 8.40 uur en de laatste is om 15 uur afgelopen. Daarna kan je nog een uur op school blijven om je huiswerk te maken, om een proefwerk in te halen of om aan een leraar extra uitleg te vragen als je iets niet goed begrijpt. In dat uur, dat we een ‘keuze-uur’ noemen, bepaal je zelf aan welk vak of bij welke docent je aan het werk gaat. Het fijne aan dit keuze-uur is dat leraren alle tijd voor je hebben. Midden op de dag hebben we nog zo’n keuze-uur. Al onze leerlingen weten dan precies waar ze aan gaan werken. Ze krijgen van al hun docenten namelijk een studiewijzer, waarop precies staat aangegeven welk werk er gedaan moet worden en wanneer dat af moet zijn. Onderdelen die je niet af hebt of die je nog niet goed genoeg hebt bestudeerd, worden automatisch huiswerk of keuze-uurwerk.

 

Omdat je de tijd die je aan je huiswerk besteedt, grotendeels zelf kunt indelen, is het Jordan bij uitstek geschikt voor kinderen die buiten school aan topsport doen of die actief zijn in film of theater.

Klassikaal werken
Je werkt op het Jordan niet alleen maar zelfstandig, maar je hebt ook veel klassikale momenten, waarin bijvoorbeeld een introductie op een onderwerp, uitleg over de leerstof of een presentatie door een klasgenoot wordt gegeven. Bovendien vinden wij het op onze school heel belangrijk dat je goed kunt samenwerken met andere mensen. Je krijgt dan ook voor de meeste vakken geregeld samenwerkingsopdrachten. Soms maak je ook met de hele klas een toets. Alle lessen worden gezamenlijk afgesloten, ook als het een zelfstandig werken-les is geweest.

Bring Your Own Device = breng je eigen apparaat mee (naar school)
Je eigen laptop is een apparaat waar je thuis al vertrouwd mee bent, waar je eigen spullen op staan en waar je mee kunt werken/leren op school/thuis. Het Montessori Lyceum Herman Jordan is in 2014 in de eerste klassen gestart met bring-your-own-device. We vragen brugklas-leerlingen een eigen lap-top naar school mee te nemen. Er is een goed werkend draadloos netwerk dat alle meegebrachte apparaten van de leerlingen kan laten aansluiten op internet. Lees meer.

Het schooljaar
Op het Jordan is een schooljaar ingedeeld in vier periodes van ongeveer negen weken, de zogenaamde ‘pensa’. Aan het eind van ieder pensum krijg je als leerling een verslag. Hierop staat of je voldoende taken af hebt en hebt meegedaan aan alle toetsen en opdrachten. Daarnaast zie je op dit verslag ook wat de kwaliteit van al je gedane werk is. We werken daarbij niet met cijfers, maar met de letters G(oed), R(uim), V(oldoende), Z(wak) en O(nvoldoende). Bovendien schrijft je mentor ook altijd nog een woordverslag. Hierin geeft hij aan wat dat pensum goed is gegaan en wat de verbeterpunten zijn. Hij heeft daarbij ook aandacht voor je sociale en emotionele ontwikkeling. Het gaat immers niet alleen maar om schoolresultaten op het Jordan.

Je bespreekt het verslag samen met je mentor. Je ouders kunnen ook met je docenten en je mentor praten over het verslag op een docent-ouderspreekuur of een mentor-ouderspreekuur.

Projectweek
In maart is er altijd een projectweek. Alle leerlingen van klas 1 zetten dan gezamenlijk in vijf dagen een musical op de planken. Sommige kinderen spelen toneel, andere zingen, weer andere maken de kleding en we hebben natuurlijk ook altijd mensen nodig voor het decor, de publiciteit en de verslaggeving achteraf. Op deze manier leer je met andere leerlingen samen te werken en na te denken over planningen, terwijl je creatief bezig bent. Ook dat is het Jordan.

Montessoridossier
Gedurende je hele schoolperiode werk je aan een ‘Montessoridossier’. Ieder jaar besteed je een aantal uren aan maatschappelijk werk. Dat wil zeggen dat je iets gaat doen voor een ander. Het eerste jaar is Nextdoor: opa/oma helpen met een klus, buurvrouw helpen met boodschappen, gras maaien voor een buurman die dit zelf niet meer kan, voetballen met een buurjongetje dat een lichamelijk/geestelijke beperking heeft zijn voorbeelden van werkzaamheden die je in het eerste jaar kunt uitvoeren. Voorbeelden van werkzaamheden die je het tweede jaar uit zou kunnen voeren zijn: voorlezen in een bejaardenhuis, werken in een dierenasiel of helpen bij een BSO. Per uur krijg je een montessoripunt. In de tweede en de vierde klas werk je tijdens onze projectweek een hele week als vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie. Ook hier krijg je montessoripunten voor. Het montessoridossier heeft als doel om je te laten zien dat er in onze maatschappij mensen zijn die jouw hulp goed kunnen gebruiken. Bovendien leer je van dit soort werk zelf ook heel veel.

Kamp
Het schooljaar sluiten we in de onderbouw af met een kamp, dat een kleine week duurt. Het Jordan biedt veel verschillende kampen, die worden geleid door enthousiaste docenten en leerlingen uit klas 5. Het kampaanbod is ieder jaar verschillend, maar kampen die vaak terugkeren, zijn zeilkamp in Friesland, mountainbikekamp in de Ardennen, Survivalkamp in de Ardennen en Texelkamp. Als je op kamp gaat, ga je niet met je klas, maar met leerlingen uit andere onderbouwklassen. Op die manier leer je ook andere kinderen kennen en leer je ook met tot dan toe vreemde mensen samen te werken. Uiteraard mag je wel één of twee vrienden of vriendinnen opgeven, zodat je je samen op het kamp kunt verheugen.

Buitenlandreizen
In de vierde klas ga je met de hele klas naar Parijs, Berlijn of Londen. Onder leiding van docenten leer je een van deze steden beter kennen en je slaapt met minimaal twee leerlingen in een gastgezin.
Is je schooltijd bijna afgelopen en doe je eindexamen in 5havo of 6vwo, dan mag je met de klas vier dagen op skireis in Oostenrijk.

Toernooien
Het Jordan doet ook mee aan diverse toernooien, zoals regionale sporttoernooien en het Nederlands Kampioenschap Debatteren.

Kom ook naar het Jordan!
Hopelijk ben je nu inmiddels enthousiast geworden over onze school. We willen je niet alleen maar een diploma meegeven aan het eind van je schooltijd op het Jordan, maar een koffer vol met extra bagage. Een koffer waarin alles zit wat je nodig hebt in het echte leven: samenwerken, oog hebben voor de wereld om je heen, een kritische en sociale blik op het leven en een macht aan kennis en ervaring op het gebied van muziek, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding. Als je het Jordan na je eindexamen verlaat, heb je niet alleen een aantal heel fijne jaren achter de rug waar je met veel plezier op terugkijkt, maar zul je de rest van je leven met trots je koffer kunnen openen en zeggen: “Ik ben een echte Jordanees”.


In de video geven drie leerlingen een rondleiding door de school en leggen het Jordan-systeem uit.
Klik op de foto.Klik hier voor informatie over de toelaatbaarheid en aanmelding.

Terug naar home.zoeken
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort