Het Herman Jordan is partnerschool in de volgende organisaties:(Klik op de onderstaande links voor meer informatie.)
  Nederlands Debat Instituut
  U-Talent
  (zie ook JordanExact)
 
JordanExact
Voor leerlingen in de bovenbouw die talenten hebben voor de bètavakken is het mogelijk om mee te doen met JordanExact. Met deze leerlingen doen we activiteiten, die te maken hebben met Bèta. Bovendien kunnen leerlingen, die in 4 VWO hier aan meedoen zich opgeven voor U-talent.  Klik hier voor meer informatie.
Goedkoop software via SLIM
Via SLIM kun je vanaf nu gratis gebruik maken van het Microsoft Office 365 pakket .

Verder kun je via SLIM goedkoop komen aan andere software, zoals een virusscanner. Meer

 


Bezoek ook onze facebookpagina
Gezocht: Een kandidaatlid voor de oudergeleding MR

De vertegenwoordiging van ouders in de Medezeggenschapsraad (mr) van school bestaat uit drie personen. Aankomende zomervakantie loopt de zittingstermijn van twéé van hen af. Na een zittingstermijn van twee jaar kan een mr-lid zich herkiesbaar stellen. Eén van hen heeft te kennen gegeven dat zij voor een tweede termijn beschikbaar is en zij wil graag haar lidmaatschap van de mr ook in de komende 2 schooljaren continueren. De tweede persoon stopt met het werk voor de mr. Vandaar dat we op zoek zijn naar geinteresseerden om zich kandidaat te stellen voor deze plek in de mr.
Klik voor meer informatie.


zoeken
Welkom

op de website van het Montessori Lyceum Herman Jordan.
Wij zijn een kleine schoolgemeenschap voor havo en vwo. Met 850 leerlingen en 100 medewerkers huizen we in een mooi gelegen gebouw in Zeist. Ons doel is  goed  onderwijs te verzorgen, onderwijs dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Het Jordan wil voor al zijn leerlingen
een fijne school zijn, waar je ontdekt
wat je kwaliteiten zijn en waar je
gekend wordt.

Ingrid van der Neut, rector

Ons adres
Jordanlaan 3
3706 TE Zeist
tel. (030) 695 47 08
info@hermanjordan.nl
Weekagenda
Voor de jaaragenda 2016/2017 klik hier

Leerlingen/ouders

Medewerkers                       

maandag 22 augustus 2016

 

10.30-13.00 introductie 1e klassen
9.00 start personeelsbijeenkomst
voor overig programma klik hier
10.30-11.30 introductie tussentijdse instroom klas 2 t/m 6  

dinsdag 23 augustus 2016

 

8:40-10.55 introductieprogramma klas 1 t/m 4 en 5v
9.45-10.55: introductieprogramma 5h en 6v  
10.55 -11.10: pauze  
11.15 start lessen volgens rooster  

woensdag 24 augustus 2016

 

8.40-9.45 introductieprogramma klas 1 t/m 6 (in plaats van lesuur 1)
10.05-11.10 lesuur 1 (in plaats van lesuur 2)  
11.10-12.10 lesuur 2 (in plaats van lesuur 3 = keuze)  
12.45-16.15 lessen volgens rooster  

donderdag 25 augustus 2016

 

8.40-9.45 introductieprogramma klas 1 t/m 6 (in plaats van lesuur 1)
10.05-11.10 lesuur 1 (in plaats van lesuur 2)  
11.10-12.10 lesuur 2 (in plaats van lesuur 3 = keuze)   
12.45-13.50 lessen volgens rooster  
13.55-16.15 lessen volgens rooster klas 2 t/m 6   
13.55-16.30 introductieprogramma klas 1  

vrijdag 26 augustus 2016

 

9.00-21.00 introductieprogramma klas 1
8.40-9.45 introductieprogramma klas 2 t/m 6 (in plaats van lesuur 1)  
10.05-11.10 lesuur 1 (in plaats van lesuur 2) klas 2 t/m 6  
11.10-12.10 lesuur 2 (in plaats van lesuur 3 = keuze) klas 2 t/m 6  
12.45-16.15 lessen volgens rooster klas 2 t/m 6  

Voor het vakantierooster klik hier
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl